Svenska skolan Kamala Phuket

Svenska skolan i Kamala heter QSS, Quality Swedish School och ligger på Phuket i Thailand. Här finns svensk grundskola för årskurs 0-9 samt förskoleverksamhet. Skolan samarbetar med Sofia Distans för elever i årskurs 7-9.

Avgifter på svenska skolan i Phuket 2010/2011

Skola årskurs 0-9

4 veckor 3600 THB elev/vecka
5-11 veckor 3300 THB elev/vecka
12-15 veckor 3150 THB elev/vecka
16 veckor 2550 THB elev/vecka
Helår 90000 THB elev/år

Lunch och mellanmål ingår i avgiften.

Årskurs 7-9
Kontakta Svenska skolan i Phuket för vidare information om avgifter för årskurs 7-9.

Förskola
4 veckor 3000 THB barn/vecka
5-11 veckor 2700 THB barn/vecka
12-15 veckor 2400 THB barn/vecka
16 veckor eller mer 6000 THB barn/månad

Lunch och mellanmål ingår i avgiften.

Kontakta QSS, Quality Swedish School

Quality Swedish School(Svenska skolan i Phuket) på nätet: Quality Swedish School.

Kontaktperson:
Birgitta Green
Telefon Sverige: 0171-51586, 0708-126376
Telefon Thailand: 08 24175962, 08 74643281

Mail Green.birgitta at gmail.com